b) רעיון הגוף נפש

התפתחותה של טכניקת אלכסנדר - רעיון הגוף-נפש


1)

שני הספרים הקודמים שלי, המורשת העליונה של האדם ובניית שליטה מודעת של היחיד, מכילים בתוכם את  הטכניקה שפיתחתי בהדרגה במשך שנים בחיפושי אחר האמצעים שדרכם תנאים שגוים של השימוש באורגניזם יכולים להשתפר.

אני חייב להודות שבזמן תחילת החקירות שלי, אני, כמו רוב האנשים, תפסתי את "הגוף" וה"מינד" כחלקים נפרדים של האורגניזם, וכתוצאה מכך האמנתי שמחלות האדם, הקשיים והמגרעות יכולים להיות מסווגים או ל"מנטליים" או ל"פיזיים" ולהיות מטופלים באופן ספציפי כמנטלים או באופן ספציפי  כפיזיים.

אבל, הניסיון המעשי שלי הוביל אותי לזנוח את נקודת המבט הזאת וקוראי הספרים שלי ישימו לב שתיאור טכניקת אלכסנדר המתואר שם מבוסס על התפיסה ההפוכה,

במיוחד זה בלתי אפשרי להפריד את הפעילות האנושית לתהליך פיזי ולתהליך מנטלי.

2)
 השינוי בתפיסה שלי את האורגניזם לא בא כתוצאה של  תיאוריה
השינוי בתפיסה נכפה עלי  על ידי הניסיון שהשגתי דרך המחקרים שלי בשטח חדש של התנסות מעשית על חיי הקיום האנושי.

3)
המכתבים שקיבלתי מהקוראים שלי הראו לי שרוב גדול של אלה אשר קיבלו את התאוריה של איחוד התהליך של המנטלי והפיזי בפעילות האנושית, מצאו שיש קושי להבין מהי העבודה המעשית שתיאורית האיחוד רומזת.

הקושי הזה תמיד מופיע בהוראה שלי,
בעזרת קורס שיעורים בשיטת אלכסנדר ניתן להדגים לתלמידים איך המנטלי והפיזי עובדים ביחד בשימוש של ה self בכל הרמות
  •  (אני רוצה להבהיר שאני משתמש במילה use , זה לא במובן המצומצם של השימוש של שום חלק ספציפי, כדוגמה שאנחנו מדברים על שימוש של זרוע או שימוש של רגל, אלא באופן רחב והרבה יותר מקיף בישום של העבודה של האורגניזם בדרך כלל)
  • אני מזהה שהשימוש בכל חלק ספציפי כמו הזרוע או הרגל מערב בהכרח פעילות של מכניזם פסיכופיזי שונה של האורגניזם, אשר מתייחסים לפעילות מובאות של השימוש בחלק ספציפי
הדגמה חוזרת של פעילות הפיזי והמנטלי מביאה את התלמידים השתכנע באיחוד. אבל מכיוון שיש גבול לכמה תלמידים אני יכול ללמד  אז הסיכוי לתת את ההדגמה הזאת להרבה מאוד אנשים היא, יחסית, קטנה.
לפיכך  החלטתי בספר הזה להתחיל מההתחלה ולהתייחס להיסטוריה של החקירה שבהדרגה הביאה אותי לפתח את הטכניקה שלי.

אני אתן פרטים רבים ככל האפשר להתנסויות שהיו לי, אספר במה צפיתי ומה היו ההתנסויות שלי במהלך התהליך, כי אני מאמין שעל ידי כך אני אתן לקוראים שלי את ההתנסות לראות בעצמם את סדרת ההתנסויות שלבסוף שיכנו אותי
  • 1)    שמה שקרוי "מנטלי" ו"פיזי" הם לא ישויות נפרדות
  • 2)   מסיבה זו מחלות אנושיות ופגמים לא יכולים להיות מסווגים כ "מנטלים" או "פיזיים" ולהיות מטופלים ספציפית ככאלה, אלא שהם כולם של אימון, בן אם זה אימון חינוכי או אחר כלומר אם הם אובייקטים של מניעת פגמים, או הסרה של פגמים, טעויות או מחלות, חייבות להיות מבוססות על שלימות לא מתחלקת של האורגניזם האנושי

4)
אם איזה שהוא קורא מטיל ספק בכך, אני אשאל אותו אם הוא יכול לספק איזו שהיא הוכחה שהתהליך שמעורב בפעולה, אמירה, של הרמת זרוע, או של הליכה, דיבור, הליכה לישון, התחלה ללמוד משהו, מחשבה על בעיה, קבלת החלטה נתינה או מניעה של הסכמה לבקשה או משאלה, או סיפוק של צרכים או דחף פתאומי, הוא "מנטלי" באופן טהור או "פיזי" באופן טהור,

 שאלה זו מעלה שאלות רבות ואני מציע שהדברים ידברו בעד עצמם. אני מציע שקורא יעקוב אחרי דרך ההתנסויות שעברתי ושיוסברו להלן.הכוונה לשני הספרים הראשונים שכתב פ.מ. אלכסנדר.
הצגת שאלת הגוף - נפש.
בתחילת דרכו האמין אלכסנדר, כמו רוב האנשים, בהפרדה בין הגוף לנפש.

אחת הנקודות החשובות בטכניקה: בכל פעילות אנושית אי אפשר להפריד את הגוף והנפש.אלכסנדר הגיע להבנות שלו דרך חקירה ולא דרך תיאוריה. (נקודה שג'ון דיואי נוטה להזכירה שוב ושוב).אחת המטרות של הספר היא להסביר את דרך העבודה המעשית של שיטת אלכסנדר.

דרך הסיפור האישי שלו אלכסנדר יבהיר את דרך עבודתה של שיטת אלכסנדר

המנטלי והפיזי כרוכים זה בזה

אי אפשר לחלק בעיות לפיזיות או לנפשיות אלא יש לאות את האדם כשלם.

Comments