a) ציטוט מפרנסיס בייקון

התפתחותה של טכניקת אלכסנדר - פרנסיס בייקון

פ.מ. אלכסנדר מצטט מפרנסיס בייקון:

  • ראשית, אני חייב לבקש מהאנשים שלא להניח שאני שאני רוצה לייסד פלג חדש בפילוסופיה. לא בזה אני עוסק
  •   אני גם לא סבור שזה שעתיד האדם באמת ישתנה בעקבות איזה רעיון מופשט בנוגע לטבע.
  • אין ספק שיש הרבה תיאוריות ישנות וחדשות שמבהירות תופעות מסוימות ועדיין שנות זו מזו.
  • אבל בנוגע לחלק שלי, אני לא מטריד את עצמי עם ספקולציות שאין בהן תועלת.
  • ההפך הוא הנכון, המטרה שלי, היא לנסות ולבדוק האם אני יכול בעובדות פשוטות להעמיק את היסודות ולהרחיב את הגבולות של כוחו וגדולתו של האדם.

אלכסנדר מסביר את נקודת מבטו.

בשיטת אלכסנדר אין מדובר ברעיונות מופשטים או בתיאוריות.

מדובר בשיטה אשר יכולה לעזור להתפתחות האנושית.


Comments