השימוש שלי בעצמי


the use of the self

עיבוד, תרגום והערות אור שחר

בשנת 1932 פרסם פ.מ. אלכסנדר את ספרו השלישי, The use of the self.
בספר זה מסביר אלכסנדר את הרעיונות המרכזיים של שיטת אלכסנדר.

הספר באנגלית ניתן לרכישה באינטרנט. הספר בתרגומו לעברית ניתן לקניה בחנויות הספרים. בנוסף ניתן לקרוא סקירה שכתבתי לספר זה.

לפני מספר שנים סיכמתי את הפרקים השונים של ספר זה לצורך הוראתו באחד מהקורסים להכשרת מורים שבו לימדתי.

הסיכומים הוקראו בכיתה ומטרותיהם המרכזיות היו להבהיר את הרעיונות המרכזיים המופיעים בספר ולעודד את הסטודנטים בקורס לחשיבה עצמאית.

מכיוון שהטקסטים יועדו לעודד שיחה על הרעיונות של שיטת אלכסנדר, הרי שלא הקפדתי על דיוק מילולי, על דקדוק נכון, ועוד.

תרגום מקצועי של השימוש בעצמי נעשה בידי עופרה ברלך ופורסם בספר השימוש בעצמי אשר ניתן לקניה בחנויות הספרים.

בכל תקציר הדגשתי מספר רעיונות חשובים ונתתי לו שם. ההדגשות, הסיכומים, השמות הם שלי וכמובן שאינם מצויים בטקסט המקורי.

במשך הזמן אארגן את כל הסיכומים השונים שערכתי לספר זה ואעלה אותם לאתר זה.
אני מקווה שהם יעזרו לכם להבין טוב יותר את שיטת אלכסנדר.


אור שחר